Vysvětlivky ke zk. řádu

Postoje:

HD - heiko-dachi
HsD - heisoku-dachi
HSD - heiko-sanchin-dachi
KkD - kokutsu-dachi
KiD - kiba-dachi
TD - teidži-dachi
RD - renodži-dachi
FD - fudo-dachi
SD - sanchin-dachi
ZD - zenkutsu-dachi
NaD - neko-ashi-dachi
BP - bojový postoj
KSD - kosa-dachi
SHD - shiko-dachi
ST - shizen-tai (volný postoj-BP)
BP - bojový postoj

Směr:

Mae - přední
Hineri - zadní
Ushiro - vzad
Yoko - do strany
Shomen - přední strana
Shakaku(naname) - 45°
Cyokaku - boční postavení
Oi-xxx - přední ruka / noha
Gyaku-xxx - zadní ruka / noha
soto - venkovní
uchi - vnitřní
hanmi - vytočení boku vzad
nanmi - vytočení boků 45°

Pohyb / posun:

Ayumi-ashi: krok
Ushiro-ayumi-ashi: krok vzad
Suri-ashi: posun začínající přední nohou vpřed zadní noha se přisune
Ushiro-suri-ashi: posun začínající zadní nohou vzad a přední se přisune
Yori(cugi)-ashi: posun začínající s přísunem zadní nohy k přední poté přední noha vykročí vpřed
Ushiro-yori(cu­gi)-ashi: posun začínající s přísunem přední nohy k zadní poté zadní noha vykročí vpřed
Yose-ashi: posun do strany, kdy v levém kamae začíná pohyb pravá noha za levou a následně se levá noha posouvá do strany
Tai-sabaki: uhyb stranou kdy je pohyb zadní nohy do strany kolem osy přední nohy
Tai-hiraky: úhyb(vychýlení) stranou kolem své osy Mawate - obrat o 180°

Ostaní:

T: (tori) - útočník
U: (uke) - obránce
Jodan - horní pásmo
Chudan - střední pásmo
Gedan - spodní pásmo (pokud není v kombinaci uvedeno pásmo, na které se útočí, předpokládá se, že se jedná o CHUDAN)

SLOVNÍK VÝZNAMŮ V KARATE:

Chcete li vyhledat konkrétní výraz, tak stiskněte klávesu F3 (hledání na stránce) a napište ho.

Copyright 2012 - 2024

Poslední revize 9.11.2013
Můžete si stáhnout: Směrnice TMK U1 (4/2012), Směrnice TMK 2012- všechny zkusební řády nebo ZŘ Shotokan karate (6/2012)