2. kyu – hnědý pás

KIHON:

 1. BP: oi-mae-geri bez položení nohy na zem oi-mawashi-geri gyaku-tsuki
 2. BP: gyaku-tsuki oi-mawashi-geri / hineri-ura-mawashi-geri
 3. BP: hineri mae-geri (vrátit nohu do původního postavení) oi-mae-geri gyaku-tsuki oi-tsuki

KIHON-IDO:

 1. ZD age-uke(na místě – práce boků) ayumi-ashi mae-geri kizami-tsuki gyaku-tsuki / mawate
 2. ZD ayumi-ashi mae-geri (jodan) gyaku-tsuki ushiro-ayumi-ashi (KkD) shuto-uke (ZD) tate-nukite ayumi-ashi (KkD) shuto-uke / mawate
 3. ZD ayumi-ashi ren-tsuki hineri-mae-ge­ri-keage(zadní nohou kop a dokročit vpřed) gyaku rukou tate-shuto-uke(v sa­gi-ashi-dachi) oi-tsuki (s dopadem) ushiro-ayumi-ashi gedan-barai / mawate
 4. ZD ayumi-ashi sanbon-tsuki mae-geri (stáhnout kopající nohu zpět do výchozího postoje) gyaku-tsuki gedan-barai / mawate
 5. ZD ayumi-ashi ashi-barai kizami-tsuki gyaku-tsuki

OYO-IDO: icon

 1. BP: Suri-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki hineri-mawashi-geri
 2. BP: Suri-ashi yoko-mawashi-u­raken-uchi gyaku-tsuki hineri-mawashi-geri
 3. BP: Suri-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki hineri-ura-ma­washi-geri
 4. BP: yori-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki yori-ashi oi-mae-geri
 5. BP: yori-ashi yoko-mawashi-u­raken-uchi gyaku-tsuki yori-ashi oi-mawashi-geri
 6. BP: yori-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki yori-ashi oi-ura-mawashi-geri
 7. BP: Hineri-mawashi-geri suri-ashi kizami-tsuki gyaku-tsu

JIYU-IPPON-KUMITE: icon

Útočník i obránce zahajuje útok z Kamae, před zahájením kombinace vždy hlásí prováděnou techniku. Každá technika je provedena alespoň 2× na obě strany (hidari/migi). Důležitá je forma a zanchin.

2× T: BP: ayumi-ashi oi-tsuki jodan
U: BP:
a) ústup 45° ushiro-suri-ashi tate-shuto-uke jodan gyaku-tsuki chudan;
b) suri-ashi nagashi-uke ura-tsuki

2× T: BP: ayumi-ashi oi-tsuki chudan
U: BP:
a) taisabaki 45° soto-ude-uke chudan gyaku-tsuki chudan;
b) ushiro-ayumi-ashi gyaku-seiryuto-ge­dan-uke uraken-uchi

2× T: BP: hineri mae-geri chudan
U: BP:
a) ushiro-suri-ashi gedan-barai gyaku-tsuki;
b) ushiro-ayumi-ashi 45° gedan-barai stažení přední nohy s gyaku- tate-
shuto-uke výpad přední nohou kizami-tsuki jodan

2× T: BP: hineri yoko-geri-kekomi chudan
U: BP:
a) 45° taisabaki soto-ude-uke gyaku-tsuki chudan;
b) taisabaki gedan-haiwan-uke taisabaki 180° ushiro-mawashi-em­pi-uchi

KATA:

ZK vybere jednu kata z řady kata Heian, Tekki Shodan

SHITEI KATA:

Kanku Dai

TOKUI KATA:

BUNKAI-KATA:

(předvedení bunkai aplikuje zkoušený s vlastním partnerem. Bunkai musí být věrohodná reálnému boji!)

 1. Předvedení a analýza bunkai Kanku Dai
 2. Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z Tokui kata

KIME-WAZA:

Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).
5× Kamae /: kizami-tsuki gyaku-tsuki chudan
5× Kamae /: yoko-mawashi-uraken-uchi
5× Kamae /: mawashi-geri
5× Kamae /: ura-mawashi-geri

Předchozí techniky: 3. KYU (hnědý pás) --- Další techniky: 1. KYU (hnědý pás)

Copyright 2012 - 2024

Poslední revize 9.11.2013
Můžete si stáhnout: Směrnice TMK U1 (4/2012), Směrnice TMK 2012- všechny zkusební řády nebo ZŘ Shotokan karate (6/2012)