8. kyu – bílý pás

KIHON: icon

 1. HD: ura-tsuki, tate-tsuki
 2. HD: chudan-seiken-tsuki
 3. HD: soto-mawashi-shuto-uchi (sek s nápřahem jako v soto-uke)
 4. HD: uchi-mawashi-shuto-uchi
 5. HD: yoko-otoshi-tetsui-uchi (do strany) /tetsui = úder pěstí jako kladivem/
 6. HD: mae-geri
 7. HD: gedan-yoko-geri-kekomi /nápřah před sebe - kop "jako beranidlo"/
 8. HD: chudan-yoko-geri-keage /nápřeh ve směru kopu - kyvadlový kop/

KIHON-IDO: icon

(všechny kombinace je možné dělat v chůzi vpřed a vzad)

 1. ZD: (ushiro)-ayumi-ashi oi-tsuki
 2. ZD: (ushiro)-ayumi-ashi age-uke
 3. ZD: (ushiro)-ayumi-ashi soto-uke
 4. ZD: (ushiro)-ayumi-ashi gedan-barai
 5. ZD: (ushiro)-ayumi-ashi uchi-uke
 6. ZD: (ushiro)-ayumi-ashi gyaku-tsuki
 7. KkD: (ushiro)-ayumi-ashi shuto-uke
 8. ZD: (ushiro)-ayumi-ashi jodan-mae-geri (gedan kamae-te)

KIHON-KUMITE: icon

/Techniky se dělají ve dvojicích, které stojí proti sobě v HD (nikam se nechodí)/

T: HD/: jodan-oi-tsuki
U: HD/: age-uke

T: HD/: chudan-oi-tsuki
U: HD/: soto-uke

T: HD/: chudan-oi-tsuki
U: HD/: uchi-uke

T: HD/: gedan-oi-tsuki
U: HD/: gedan-barai

T: HD/: jodan-oi-tsuki/chudan-oi-tsuki/gedan-oi-tsuki
U: HD/: age-uke/soto-uke/gedan-barai (stejnou rukou)

KATA:

Znaky katy:
japonské znaky

Embusen katy:
embusen

BUNKAI:

Heian Shodan – názorné vysvětlení alespoň 4 kombinací technik Kata Heian Shodan

Videa:

Kata:

Videa kata heian shodan

Bunkai:

Další techniky: 7. KYU (žlutý pás)

Copyright 2012 - 2024

Poslední revize 9.11.2013
Můžete si stáhnout: Směrnice TMK U1 (4/2012), Směrnice TMK 2012- všechny zkusební řády nebo ZŘ Shotokan karate (6/2012)