7. kyu – žlutý pás

KIHON: icon

 1. HD: yoko-empi-uchi
 2. HD: mae-empi-uchi
 3. HD: shomen-uraken-uchi (vpřed)
 4. HD: uchi-mawashi-shuto-uchi (sek s nápřahem jako u gedan-barai)
 5. HD: osae-uke, tate-nukite
 6. HD: yoko-uraken-uchi (do strany kdy pěst končí malíkovou hranou dolů)
 7. HD: tate-uraken-uchi (do strany kdy pěst končí malíkovou hranou do strany)

KIHON-IDO: icon

(všechny kombinace je možné dělat v chůzi vpřed a vzad)

 1. ZD: (ushiro)-ayumi-ashi sanbon-tsuki (jodan-oi-tsuki/gyaku-tsuki/chudan-oi-tsuki)
 2. ZD: (ushiro)-ayumi-ashi age-uke / gyaku-tsuki
 3. ZD: (ushiro)-ayumi-ashi soto-uke / gyaku-tsuki
 4. ZD: (ushiro)-ayumi-ashi gedan-barai / gyaku-tsuki
 5. ZD: (ushiro)-ayumi-ashi uchi-uke / gyaku-tsuki
 6. ZD: (ushiro)-ayumi-ashi gyaku-tsuki
 7. ZD: (ushiro)-ayumi-ashi osae-uke tate-nukite
 8. KkD: (ushiro)-ayumi-ashi shuto-uke do úhlu 45°
 9. KkD: (ushiro)-ayumi-ashi morote-uke
 10. ZD: (ushiro)-ayumi-ashi mae-geri oi-tsuki
 11. ZD: (ushiro)-ayumi-ashi na místě gyaku-uchi-uke / hineri-mae-geri gedan-barai
 12. KiD: chudan-yoko-geri-keage (3 × na každou stranu)
 13. KiD: chudan-yoko-geri-kekomi (3 × na každou stranu mawate)

GOHON-KUMITE: icon

Útočník zahajuje útok v ZD, před zahájením cvičení hlásí název techniky. Obránce začíná překrokem z HD do ZD.
Možno v kombinacích:

T: ZD v: ayumi-ashi jodan-oi-tsuki
U: ZD z: opačný střeh (stejný postoj) ushiro-ayumi-ashi age-uke, poslední technika 1× protiútok gyaku-tsuki, kiai

T: ZD v: ayumi-ashi chudan-oi-tsuki
U: ZD z: opačný střeh (stejný postoj) ushiro-ayumi-ashi soto-ude-uke, poslední technika 1× protiútok gyaku-tsuki, kiai

T: ZD v: ayumi-ashi chudan-oi-tsuki
U: ZD z: ushiro-ayumi-ashi uchi-ude-uke, poslední technika 1× protiútok gyaku-tsuki, kiai

T: ZD v: ayumi-ashi gedan-oi-tsuki
U: ZD z: opačný střeh (stejný postoj) ushiro-ayumi-ashi gedan-barrai, poslední technika 1× protiútok gyaku-tsuki, kiai

KATA:

Znaky katy:
japonské znaky

Embusen katy:
embusen

BUNKAI:

Heian Nidan – názorné vysvětlení alespoň 4 kombinací technik

Videa:

Kata:

Videa kata heian nidan

Bunkai:

Předchozí techniky: 8. KYU (bílý pás) --- Další techniky: 6. KYU (zelený pás)

Copyright 2012 - 2024

Poslední revize 9.11.2013
Můžete si stáhnout: Směrnice TMK U1 (4/2012), Směrnice TMK 2012- všechny zkusební řády nebo ZŘ Shotokan karate (6/2012)