4. kyu – tmavě fialový pás

KIHON: icon

 1. HD: kagi-tsuki
 2. HD: age-tsuki
 3. HD: manji-uke
 4. HD do KiD: yoko-morote-tsuki
 5. HD do KiD: fumikomi dopad do KiD s gedan-barrai

KIHON-IDO: icon

 1. FD ayumi-ashi sanbon-tsuki (FD oi-tsuki ZD gyaku-tsuki FD oi-tsuki) / mawate
 2. ZD gyaku-tsuki (na místě) hineri-mae-geri dokročit vpřed tate-shuto-uke(gy­aku rukou) oi-tsuki
 3. ZD ushiro-ayumi-ashi soto-uke mae-yoko-geri-keage gyaku-tsuki (ZD)
 4. ZD ayumi-ashi oi-tsuki překrok do (KkD) morote-uke zpět (ZD) kizami-tsuki gyaku-tsuki
 5. KkD ushiro-ayumi-ashi shuto-uke mae-ashi-geri (přední nohou) do (ZD) gyaku tsuki
 6. ZD (na místě) jodan-kizami-tsuki chudan-gyaku-tsuki hineri-yoko-ge­ri-kekomi chudan gyaku-tsuki
 7. KkD ushiro-ayumi-ashi morote-uke do (ZD) ren-tsuki hineri mae-geri (stáhnout nohu zpět) gyaku-tsuki mawate
 8. ZD ushiro-ayumi-ashi uchi-uke ayumi-ashi ushiro-geri dokrok (ZD) s uraken uchi ayumi-ashi oi-tsuki
 9. KiD yoko-geri-keage yoko-geri-kekomi (překrok přes kosa-dachi kop rotace ve směru a druhou nohou druhý kop)
 10. ZD ayumi-ashi ashi-barai gyaku-tsuki

OYO-IDO: icon

 1. BP: yori-ashi kizami-tsuki
 2. BP: yori-ashi gyaku-tsuki
 3. BP: yori-ashi yoko-mawashi-u­raken-uchi
 4. BP: yori-ashi oi-mae-geri
 5. BP: yori ashi oi-mawashi-geri

KIHON-IPPON-KUMITE: icon

Útočník zahajuje útok ze ZD, před zahájením kombinace vždy hlásí prováděnou techniku. Obránce začíná z HD. Každá technika je provedena alespoň 2× na obě strany (hidari/migi).

2× T: ZD ayumi-ashi oi-tsuki jodan (migi)
U:
a) HD: úkrok zpět levou 45° do HsD sokumen(age)-uke jodan yoko-geri-keage, překrok do KD: yoko-empi-uchi;
b) HD: úkrok zpět do ZD age-uke jodan (hidari) (půlkrok stažení přední nohy) ayumi-ashi hinari-mae-geri chudan tate-empi-uchi jo­dan

2× T: ZD: ayumi-ashi oi-tsuki chudan (migi)
U:
a) HD: úkrok zpět do ZD uchi-ude-uke kizami-tsuki jodan gyaku-tsuki chudan (hidari);
b) HD: úkrok zpět 45° do KkD shuto-uke (hidari) oi-mae-geri (oi-mawashi-geri) překrok do ZD gyaku-tate-nu­kite chudan

2× T: ZD ayumi-ashi mae-geri chudan (migi)
U:
a) HD: stažení pravé nohy do NaD migi gedan-barai, tate-shuto-uke vykročení do ZD mae-empi-uchi;
b) HD: úkrok zpět do KkD sukui-uke překrok do ZD gyaku-tsuki chudan (hidari)

2× T: ZD: ayumi-ashi yoko-geri-kekomi chudan (migi)
U:
a) HD: úkrok do strany 90° ZD ushiro-chudan-barai yoko-geri-kekomi KiD yoko-empi-uchi
b) HD: úkrok zpět do ZD gyaku-gedan-barai kizami-tsuki jodan gyaku-tsuki chudan

2× T: ZD: ayumi-ashi mawashi-geri jodan
U:
a) HD: úkrok 90° do ZD haiwan-uchi-uke jodan gyaku-tsuki chudan;
b) HD: úkrok otočením 135° do KiD tate-heiko-shu­to-uke yori-ashi yoko-empi-uchi

KATA:

Znaky katy:
japonské znaky

Embusen katy:
embusen

BUNKAI-KATA:

(obránce určí útočnikovi útok a pásmo. Předvede 1× kombinaci pomalu a poté předvede kombinaci 1× naplno)
Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z kata Heian Godan

a) Analýza 5 sekvencí vlastního výběru
b) Analýza min. 3 sekvencí z druhé předvedené kata dle výběru ZK

KIME-WAZA:

Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).

5× ZD/: gyaku-tsuki chudan
5× ZD/: kizami-tsuki jodan
5× ZD/: mae-geri chudan
5× ZD/: yoko-geri-keko­mi chudan

Videa:

Kata:

Bunkai:

Předchozí techniky: 5. KYU (fialový pás) --- Další techniky: 3. KYU (hnědý pás)

Copyright 2012 - 2024

Poslední revize 9.11.2013
Můžete si stáhnout: Směrnice TMK U1 (4/2012), Směrnice TMK 2012- všechny zkusební řády nebo ZŘ Shotokan karate (6/2012)