SLOVNÍČEK JAPONSKÝCH VÝRAZŮ:

V závorce za názvem je uvedena správná výslovnost.
Vyhledat výraz můžete stisknutím klávesy F3.

VŠEOBECNÉ VÝRAZY:

BU - válka, boj, válečný, bojový.
BUSHI - (buši) válečník, bojovník, původní výraz pro příslušníka japonské vojenské šlechty - samuraje.
BUSHIDO - (bušido) cesta válečníka, etický kodex bushi, tedy samurajů, který zdůrazňoval čest, odvahu, oddanost, povinnost a poslušnost.
BUDO - (budó) doslova cesta boje, název pro japonská bojová umění, se zřetelem na duchovní význam cvičení, tedy protiklad k bujutsu, kde je hlavní zřetel kladen na bojovou účelnost. Nejznámějšími z nich jsou: judo, aikido, karatedo, kendo, iaido, jodo, kyudo, kobudo. V širším významu všechna japonská bojová umění, tedy jak budo, tak bujutsu. V nejširším přeneseném významu všechna bojová umění.
BUJUTSU - (budžucu) doslova umění válečníka, umění boje, nejvýstižněji bojové dovednosti (umění ve smyslu dovednost), předchůdce budo, hlavní význam v bujutsu má účelnost bojových technik. Nejznámějšími z nich jsou: jujutsu, aikijutsu, kenjutsu, iaijutsu.
BUGEI - válečnictví, válečnické znalosti, jiný výraz pro bujutsu.
BUJIN - válečník, doslova válečný člověk, jiný výraz pro bush.
BUKE - válečnická rodina, válečnický klan.
DÓ - cesta, výraz používaný pro duchovní význam bojového umění.
RYU - (rjů) škola, směr, styl.
DÓJÓ - (dódžó) místo, kde se cvičí bojová umění, doslova místnost pro cestu.
HONBU DOJO - (honbu dódžó) domovské dojo, tedy takové dojo, v kterém vyučuje vedoucí představitel daného stylu či školy.
BUDOKAN - centrum pro výuku budo.
BUDOKA - ten kdo cvičí bojová umění, tedy bud.
KARATEKA - ten kdo cvičí karat.
AIKIDOKA - ten kdo cvičí aikid.
JUDOKA - (džudoka) ten kdo cvičí jud.
KENDOKA - ten kdo cvičí kendo.
NINJA - (nindža) adept ninjutsu.
GI, DOGI - oblek na cvičení budo, lidově též nazývaný kimono.
KARATEGI - oblek na cvičení karate.
JUDOGI - (džudogi) oblek na cvičení judo.
OBI - pás nošený ke gi.
HAKAMA - široké plizované kalhoty, které se nosí v některých stylech bojového umění přes spodní kalhoty od gi.
KYU - (kju) žákovský stupeň technické vyspělosti, označovaný barevnými pásy obi kromě černého.
DAN - mistrovský stupeň technické vyspělosti označovaný černým pásem.
YUDANSHA - (judanša) nositel technického stupně dan.
MUDANSHA - (mudanša) doslova bez danu (mu - nic), cvičenec který není nositelem stupně dan.
RENSHI - (renši) nejnižší z trojice tradičních učitelských stupňů renshi, kioshi, hanshi, který znamenal asistenta učitele. Pro jeho získání je zpravidla podmínkou alespoň šestý dan.
KIOSHI - (kjóši) prostřední z trojice tradičních učitelských stupňů renshi, kioshi, hanshi, který znamenal učitele. Pro jeho získání je zpravidla podmínkou alespoň sedmý dan.
HANSHI - (hanši) nejvyšší z trojice tradičních učitelských stupňů renshi, kioshi, hanshi, který znamenal mistra. Pro jeho získání je zpravidla podmínkou alespoň osmý dan.
SHIHAN - (šihan) mistr.
SENSEI - (sensej) učitel, oslovení učitele - instruktora v bojovém umění.
SEMPAI - (sempaj) asistent učitele, pomocný instruktor.
KOHAI - (kohaj) tzv. mladší cvičenec, začátečník.
KAMIZA - čestné místo v dójó.
SHINZA - čestné místo v dójó, zpravidla prezentované shintoistickým oltáříkem.
ZANSHIN - (zanšin) bdělost, připravenost, stav bdělé mysli.
KI - vnitřní síla, duch, vnitřní energie člověka.
KIME - ohnisko, bod, zpevnění těla v závěru techniky a soustředění veškeré energie do tohoto jediného bodu.
KIAI - bojový výkřik.
MAAI - (maaj) vzdálenost mezi soupeři.
KIHON - základní techniky.
KIHON IDO - cvičení základní techniky v pohybu.
KATA - forma, předem určená a přesně předepsaná forma nácviku.
KUMITE - cvičení s partnerem, zápas.
YAKUSOKU KUMITE - (jokusoku kumite) předem dohodnuté cvičení s partnerem, jsou dohodnuty techniky, případně způsob.
JIYU KUMITE - (džijů kumite) volné, předem nedohodnuté cvičení s partnerem, volný zápas.
KIHON KUMITE - základní kumite, tedy základní cvičeni s partnerem, může se jednat o kumite, kde jsou použity techniky v základní podobě, tedy ve formě kihon, nebo o kumite které tvoří základ daného stylu.
IPPON KUMITE - kumite na jeden krok, tedy kumite jedinou akcí.
KIHON IPPON KUMITE - základní kumite na jeden krok.
GOHON KUMITE - kumite na pět kroků, útočník provede pět útoků, obránce provádí pouze obranu a až při posledním protiútok.
OKURI KUMITE - kumite kdy útočník provede útok, obránce provede protiútok a útočník na něj opět reaguje s obranou a protiútokem.
HAPPO KUMITE - kumite proti více útočníkům.
RANDORI - cvičení s partnerem, zápas, jiný výraz pro jiyu kumite.
SHIAI - (šaj) utkání, soutěžní zápas.
SUN DOME – zastavení útoku těsnš před cílem.
BUNKAI - aplikace technik se soupeřem v kata.
EMBUSEN - linie pohybu, půdorys v kata.
MAE - dopředu.
YOKO - (joko) stranou.
USHIRO - (uširo) dozadu.
MIGI - pravý, vpravo.
HIDARI - levý, vlevo.
GYAKU - (gjaku) opačný, protilehlý.
IRIMI - vstup do soupeře, pohyb směrem dovnitř.
SUWARI - v kleče, v sedě.
SEIZA - (sejza) sed klečmo na patách.
REI - (rej) pozdrav prováděný úklonou.
SENSEINI REI - pozdrav učiteli.
SHOMENNI REI - pozdrav čelnímu, tedy čestnému místu.
SHINZANI REI - pozdrav shinze, tedy čestnému místu v dójó.
OTAKANI REI - vzájemný pozdrav s partnerem.
RICU REI - pozdrav v postoji.
ZA REI - pozdrav v sedu klečmo na patách.
TORI - ten který provádí techniku, ten kdo útočí.
BOGYO - obrana.
KOKYU HO - (kokju hó) dechová cvičení.
MISOGI - doslova duševní pročištění, očistné meditační a dechové cvičení.
NOGARE - způsob dýchání, dechové cvičení, jiné než ibuki.
IBUKI - způsob dýchání, dechové cvičení k rozvoji energie těla.
TEGATANA - takzvaná mečová ruka, malíková hrana ruky a předloktí používaná v boji obdobně jako meč.
TAMESHI VARI - přerážecí test, přerážení předmětu úderem, nebo kopem.
TAMESHI GIRI - sekací test, přeseknutí předmětu mečem, testování mečů sekacím testem.
TATAMI - žíněnka na cvičení, původně rohože z rýžové slámy.
MAKIWARA - úderové prkno, sloužící k nácviku úderů.
ČÁSTI TĚLA.
TAI - tělo.
MEN - hlava, čelo.
YOKOMEN - (jokomen) spánek.
SHOMEN - (šómen) 1. čelo, 2. čelní strana.
MUNE - hrudník.
HARA - podbřišek.
SEIKA TANDEN - oblast podbřišku asi na dva prsty pod pupkem, pomyslný střed těla.
GOSHI - (goši) bok. Občas psáno (Koshi/Koshi kamae).
TE - 1. ruka, 2. původní název pro karate, který znamenal ruku.
SEIKEN - (sejken) čelo (předek) zavřené pěsti, respektive její první dva klouby, úderová plocha při úderu pěstí.
URAKEN - hřbet zavřené pěsti, také označení úderu který se touto úderovou plochou provádí.
TETSUI - malíková strana zavřené pěsti, tzv. pěst kladivo.
KENTSUI - jiný výraz pro tetsui.
SHUTSUI - (šutsui) tzv. pěst kladivo, jiný výraz pro tetsui.
TEISHO - (tejšo) dlaň (pata dlaně) otevřené ruky.
SHOTEI – (šotej) dlaň otevřené ruky, jiný název pro teisho.
HAISHU - (hajšu) hřbet otevřené ruky.
SHUTO - (šuto) malíková hrana otevřené ruky, tzv. mečová ruka.
HAITO - (hajto) palcová hrana otevřené ruky.
SEIRYUTO - (seirjutó) začátek malíkové hrany za zápěstím, tzv. volská čelist.
NUKITE - špičky natažených prstů, takzvaná ruka - kopí.
IPPON NUKITE - špička nataženého ukazováčku, tzv. jednoprstá ruka kopí.
NIHON NUKITE - špičky nataženého ukazováčku a prostředníčku, tzv. dvouprstá ruka kopí.
YONHON NUKITE - (jonhon nukite) špičky natažených prstů ukazováčku až malíčku, tzv. čtyřprstá ruka kopí.
HIRAKEN - tzv. poloviční pěst, klouby prstů jen napůl zavřené pěsti.
IPPONKEN - pěst s vysunutým kloubem ukazováku, tzv. jednokloubová pěst.
NAKADAKA IPPONKEN - pěst s vysunutým kloubem prostředníku, tzv. jednokloubová pěst prostředníku.
KAKUTO - vnější strana dovnitř ohnutého zápěstí.
KUMADE - dlaň včetně skrčených prstů, tzv. medvědí tlapa.
WASHIDE - ( wašide ) špičky prstů sevřených do špetky, tzv. orlí ruka, orlí zobák.
KEITO - hrana ruky od zápěstí k palci, tzv. kuřecí hřebínek.
KEN - zavřená pěst.
KAISHO - (kajšó) otevřená ruka.
KOTE - zápěstí.
WAN - paže, respektive předloktí, jiný výraz pro ude.
WANTO - meč paže, předloktí, jiný výraz pro ude.
SHUBO - předloktí, doslova hůl paže, jiný výraz pro wanto.
UDE - předloktí, jiný výraz pro wanto.
HAIWAN - horní strana (hřbet) paže, respektive hřbet předloktí.
GAIWAN - vnější strana paže, respektive vnější strana předloktí.
NAIWAN - vnitřní strana paže, respektive vnitřní strana předloktí.
SHUWAN - (šůwan) spodní strana paže, respektive spodní strana předloktí.
EMPI - loket, úder loktem.
HIJI - (hidži) loket, jiný výraz pro empi.
KOSHI - (koši) bříško chodidel za prsty.
JOSOKUTEI - (džósokutei) tzv. zvednutá noha, jiný výraz pro koshi.
SOKUTO - malíková hrana nohy, tzv. mečová noha.
KAKATO - pata.
ENSHO - (enšo) kulatá pata, jiný výraz pro kakato.
HAISOKU - (hajsoku) nárt.
SOKUTEI - chodidlo.
TSUMASAKI - špičky prstů nohou.
HIZA, HIZAGASHIRA - koleno.
SHITTSUI - (šitcui) koleno, jiný výraz pro hiza, doslova kolenní kladivo.
JODAN - (džódan) horní pásmo - hlava a krk.
CHUDAN - (čůdan) střední pásmo - od pasu ke krku.
GEDAN - spodní pásmo - od pasu dolů.

NÁZVY POSTOJŮ.

ZENKUTSU DACHI - (zenkutsu dači) postoj s pokrčenou přední nohou a nataženou zadní nohou, váha mírně vepředu.
NEKOASHI DACHI - (nekoaši dači) postoj kočky, přední noha odlehčená, opřená jen o špičku.
NEKOASHI DACHI SHOMEN - (nekoaši dači šómen) postoj kočky se zadní nohou směřující dopředu.
NEKOASHI DACHI HANMI - (nekoaši dači hanmi) postoj kočky se zadní nohou vytočenou do strany.
NEKOASHI DACHI MAHANMI - (nekoašhi dači mahanmi) postoj kočky se zadní nohou vytočenou dozadu.
KIBA DACHI - (kiba dači) boční postoj, takzvaný postoj jezdce na koni, chodidla rovnoběžně.
SHIKO DACHI - (šiko dači) podobný postoj jako kiba dachi, ale chodidla vytočená ven, otevřený postoj jezdce na koni.
NAIFANCHI DACHI - (najfančin dači) postoj jezdce na koni, chodidla vytočená dovnitř, jiný výraz pro uchi hachiji dachi.
TATESEISHAN DACHI - (tatesejšan dači) postoj podobný zenkutsu dachi, ale nohy v přímce za sebou.
YOKOSEISHAN DACHI - (jokosejšan dači) široký postoj, jedna noha mírně ve předu.
KOKUTSU DACHI - (kokutsu dači) postoj s oběma nohama pokrčenýma a váha na zadní noze, obranný postoj.
SANCHIN DACHI - (sančin dači) tzv. postoj přesýpacích hodin.
FUDO DACHI - (fudó dači) tzv. zakořeněný postoj.
HANGETSU DACHI (hangetsu dači) tzv. postoj půlměsíce.
MUSUBI DACHI - (musubi dači) pozornostní postoj otevřený, paty u sebe špičky od sebe vytočeny ven (stoj spatný).
HEISOKU DACHI - (heisoku dači) pozornostní postoj, paty i špičky u sebe (stoj spojný).
HEIKO DACHI - (heiko dači) postoj rozkročný rovnoběžný, chodidla na šířku ramen.
HACHIJI DACHI - (hačidži dači) postoj rozkročný otevřený, chodidla na šířku ramen vytočená ven.
SOTO HACHIJI DACHI - (soto hačidži dači) jiný výraz pro hachiji dachi.
UCHI HACHIJI DACHI - (uči hačidži dači) postoj rozkročný zavřený, chodidla vytočená dovnitř, jiný výraz pro naifanchi dachi.
KOSA DACHI - (kosa dači) postoj se zkříženými nohami.
SAGI ASHI DACHI - (sagi aši dači) postoj na jedné noze.
RENOJI DACHI - (renodži dači) postoj ve tvaru písmene L.
TEIJI DACHI - (teidži dači) postoj ve tvaru písmene T.

NÁZVY KRYTŮ.

JODAN UKE - (džódan uke) kryt na horní pásmo.
CHUDAN UKE - (čudan uke) kryt na střední pásmo.
GEDAN UKE - kryt na spodní pásmo.
AGE UKE - druh krytu na horní pásmo.
SOTO UKE - vnější kryt, jiný výraz pro soto ude uke.
UCHI UKE - (uči uke) vnitřní kryt, jiný výraz pro uchi ude uke.
SHUTO UKE - (šuto uke) kryt malíkovou hranou, tzv. kryt mečovou rukou.
TATE SHUTO UKE - (tate šuto uke) kryt malíkovou hranou ve vertikální poloze.
GEDAN BARAI - doslova spodní zametení, druh krytu na spodní pásmo.
MAWASHI UKE - (mavaši uke) kruhový kryt oběma rukama najednou.
JUJI UKE - (džudži uke) kryt ve tvaru písmene X překřížením rukou.
MOROTE UKE - dvojitý kryt podpořený druhou rukou.
OSAE UKE - kryt stlačením dolů dlaní nebo malíkovou hranou ruky.
TE OSAE UKE - kryt stlačením rukou, jiný výraz pro osae uke.
OTOSHI UKE - (otoši uke) kryt sražením dolů.
KAKE UKE - kryt zahákováním, při kterém je útočníkova končetina kontrolována pomocí ruky ohnuté do háku.
SHUTO KAKE UKE - (šuto kake uke) kryt zahákováním malíkovou hranou ruky.
TEKUBI KAKE UKE - kryt zahákováním pěstí s ohnutým zápěstím za hřbetem.
KAKIWAKE UKE - dvojitý kryt ze středu ven, kryt roztažením.
KAKIWAKE SHUTO UKE - (kakiwake šuto uke) kryt kakiwake uke malíkovými hranami otevřených rukou.
UDE UKE - kryt předloktím.
SOTO UDE UKE - vnější kryt předloktím.
UCHI UDE UKE - (uči ude uke) vnitřní kryt předloktím.
HAISHU UKE - (hajšu uke) kryt hřbetem ruky.
TEISHO UKE - (tejšo uke) kryt otevřenou dlaní.
NAGASHI UKE - (nagaši uke) plynulý kryt smetením - odchýlením.
HAIWAN NAGASHI UKE - (hajwan nagaši uke) kryt smetením hřbetem předloktí.
TE NAGASHI UKE - (te nagaši uke) kryt smetením rukou (dlaní).
SEIRYUTO UKE - kryt hranou ruky seiryuto.
KEITO UKE - kryt hranou ruky keito, s do strany ohnutým zápěstím.
SUKUI UKE - kryt podebráním, popotažením, zachycením.
SHO SUKUI UKE - (šó sukui uke) kryt podebráním dlaní.
MAEUDE DEAI OSAE UKE - kryt stlačením předloktí.
MAEUDE HINERI UKE - kryt otočením předloktí.
SOKUMEN AWASE UKE - kombinovaný kryt oběma rukama stranou.
TEISHO AWASE UKE - dvojitý kryt spojenými dlaněmi.
TSUKAMI UKE – kryt držením.
RYOSHO TSUKAMI UKE - kryt držením oběma rukama.
SOKUTEI MAWASHI UKE - obloukový kryt chodidlem.
SOKUTEI OSAE UKE - kryt stlačením chodidlem.
SOKUTO OSAE UKE - kryt stlačením hranou nohy.
SOKUBO KAKE UKE - kryt holení zahákováním.
ASHIKUBI KEKE UKE - kryt kotníkem pomocí zahákování.

NÁZVY KOPŮ.

MAEGERI - kop vpřed.
YOKOGERI - kop stranou.
SOKUTOGERI - kop stranou, - název podle úderové plochy kterou se kop stranou provádí, jiný název pro yokogeri.
USHIROGERI - (uširogeri) kop vzad.
MAWASHIGERI - (mavašigeri) obloukový kop.
URAMAWASHIGERI - (uramavašigeri) obloukový kop patou.
USHIROMAWASHIGERI - (uširo mawašigeri) obloukový kop patou s otočkou.
GYAKU MAWASHIGERI - (gjaku mavašigeri) obloukový kop obrácený ven.
NIKACUKIGERI - obloukový kop ploskou chodidla dovnitř.
URA NIKACUKIGERI - obloukový kop malíkovou hranou chodidla ven.
HIZAGERI - kop kolenem.
MAEHIZAGERI - kop kolenem vpřed.
MAWASHIHIZAGERI - (mawašihizageri) obloukový kop kolenem.
TOBIGERI - kop ve výskoku.
MAE TOBIGERI - kop ve výskoku vpřed.
YOKO TOBIGERI - kop ve výskoku stranou.
MAWASHI TOBIGERI - (mawaši tobigeri) obloukový kop ve výskoku.
USHIROMAWASHI TOBIGERI - (uširomawaši tobigeri) kop ve výskoku s otočkou.
KAKATOGERI - kop patou seshora dolů, tzv. kop kladivo.
KINGERI - švihový kop nártem dopředu, nejčastěji směřující na genitálie.
FUMIKOMI - dupnutí, kop dupnutím.
FUMIKIRI - kop seknutím dolů, jiný výraz pro gedan yokogeri.
KEKOMI - přímý kop, na rozdíl od keage.
KEAGE - kyvadlový (švihový) kop, na rozdíl od kekomi.
MAEGERI KEAGE - švihový kop vpřed.
MAEGERI KEKOMI - přímý kop vpřed.
YOKOGERI KEAGE - švihový kop stranou.
YOKOGERI KEKOMI - přímý kop stranou.
NIDAN GERI - dvojitý kop.
NAMI GAESHI – (nami gaeši) tzv. kop vracející se vlna.

NÁZVY ÚDERŮ A SEKŮ.

JODAN CUKI - (džódan cuki) úder na horní pásmo.
CHUDAN CUKI - (čůdan cuki) úder na střední pásmo.
GEDAN CUKI - úder na spodní pásmo.
OICUKI, JONCUKI - (ojcuki, džoncuki) úder přední rukou, nad nohou která je vepředu (úder stejnostranný).
GYAKUCUKI - (gjakucuki) úder zadní rukou, nad nohou která je vzadu (úder různostranný).
MAWASHICUKI - (mavašicuki) obloukový úder, dlouhý hák.
NAGASHICUKI - (nagašicuki) úder cuki se současným úhybem taihiraki, zadní noha zakročí a boky a ramena vytočíme do roviny s úderem.
TOBIKOMICUKI - úder s výpadem, skočení do úderu.
GYAKUTOBIKOMICUKI - výpad, skočení do úderu gyakucuki.
KIZAMI CUKI - prodloužený úder s vytočením ramen.
KAGICUKI - hákový úder, krátký hák.
AGECUKI - úder zespoda nahoru, zvedák.
CHOKUCUKI - (čokucuki) přímý úder s rotací ruky o 180 stupňů.
TATECUKI - úder s rotací o 90 stupňů, pěst ve vertikální poloze.
URACUKI - krátký úder bez rotace.
JONCUKI NOTSUKOMI - (džoncuki notsukomi) úder oicuki s nahnutím těla dopředu.
GYAKUCUKI NOTSUKOMI - úder gyakucuki s nahnutím těla dopředu.
MOROTECUKI - úder obouma rukama současně (dvojitý úder).
YAMACUKI - (jamacuki) dvojitý široký úder oběma rukama ve tvaru písmene U na horní a spodní pásmo najednou.
AWASECUKI - dvojitý přímý úder oběma rukama ve tvaru písmene U.
HASAMI CUKI - tzv. nůžkový úder, rukama proti sobě.
HEIKO CUKI - obouruční paralelní přímý úder.
RENCUKI - vícenásobný střídavý úder (střídavě oběma rukama).
DANCUKI - opakovaný úder (tou samou rukou rychle za sebou).
YOKO MAWASHI UCHI - (joko mawaši uči) obloukový sek stranou, jakýkoliv obecně.
TATE MAWASHI UCHI - (tate mawaši uči) obloukový sek vertikálně, obecně jakýkoliv.
SHUTO UCHI - (šuto uči) sek malíkovou hranou otevřené ruky.
SHUTO YOKOMEN UCHI - (šuto jokomen uči) sek shuto směřující horizontálně do strany, ruka dlaní dolů.
SHUTO GAMEN UCHI - (šuto gamen uči) sek shuto směřující horizontálně dovnitř, ruka dlaní nahoru.
SHUTO OTOSHI UCHI - (šuto otoši uči) sek shuto vertikálně dolů.
UCHI SHUTO MAWASHI UCHI - jiný název pro shuto yokomen uchi.
SOTO SHUTO MAWASHI UCHI - jiný název pro shuto gamen uchi.
HAITO UCHI - (hajto uči) sek palcovou hranou otevřené ruky.
URAKEN UCHI - (uraken uči) sek hřbetem zavřené pěsti.
YOKOURAKEN UCHI - (jokouraken uči) horizontální sek stranou typu uraken.
TATEURAKEN UCHI - (teteuraken uči) vertikální sek typu uraken.
SHOMEN URAKEN UCHI - (šomen uraken uči) sek uraken dopředu, ruka směřuje kolmo k zemi.
FURI UCHI, FURI URAKEN UCHI - (furi uči) sek uraken zvenčí dovnitř, ruka přetočená palcem dolů.
TETSUI UCHI - (tecui uči) sek malíkovou stranou zavřené pěsti, takzvaný úder pěstí jako kladivem.
KENTSUI UCHI - (kencui uči) jiný výraz pro tetsui uchi.
YOKOTETSUI UCHI - (jokotecui uchi) horizontální sek stranou typu tetsui.
TATETETSUI UCHI - (tatetecui uči) vertikální sek typu tetsui.
TETSUI UCHI YOKOMAWASHI - (tecui uči jokomawaši) horizontální sek typu tetsui, jiný výraz pro yokotetsui uchi.
TETSUI UCHI TATEMAWASHI - (tecui uči tatemawaši) vertikální sek typu tetsui, jiný výraz pro tatetetsui uchi.
EMPI UCHI - (empi uči) sek loktem, lze říci též úder loktem.
HIJI ATE - úder loktem, jiný výraz pro empi uchi.
MAE EMPI UCHI - (mai empi uči) úder loktem vpřed.
YOKO EMPI UCHI - (joko empi uči) úder loktem stranou.
MAWASHI EMPI UCHI - (mawaši empi uči) obloukový úder loktem.
USHIRO EMPI UCHI - (uširo empi uči) úder loktem vzad.
TATE EMPI UCHI - (tate empi uči) úder loktem vzhůru, jiný výraz pro age empi uchi.
AGE EMPI UCHI - (age empi uči) úder loktem vzhůru, jiný výraz pro tate empi uchi.
OTOSHI EMPI UCHI - (otoši empi uči) úder loktem dolů.
MAE HIJI ATE - (mai hidži ate) úder loktem vpřed, jiný výraz pro mae empi uchi.
YOKO HIJI ATE - (joko hidži ate) úder loktem stranou, jiný výraz pro yoko empi uchi.
OTOSHI HIJI ATE - (otoši hidži ate) úder loktem dolů, jiný výraz pro otoshi empi uchi.
USHIRO HIJI ATE - (uširo hidži ate) úder loktem vzad, jiný výraz pro ushiro empi uchi.

NÁZVY TECHNIK VŠEOBECNÉ.

ATEMI - úder, rána, rozdrcení.
KANSETSU - páčení, páka.
NAGE - hod, podraz.
TOBI - skok.
CUKI - přímý uder, úder jehož dráha je shodná s osou předloktí, často je termínem cuki označován přímý úder zavřenou pěstí, takzvané seiken cuki, i když to je vlastně pouze jeden druh cuki.
UCHI - (uči) sek, úder jehož dráha jde po oblouku v určitém úhlu k ose předloktí.
GERI, KERI - kop nohou.
UKE - 1. kryt. / 2. ten který přijímá techniku, ten kdo se brání.
OSAE - (osaj) kontrola tlačením, ovládnutí.
ZHIME - (žime) škrcení.
WAZA - technika.
KOGEKI WAZA - útočná technika.
BOGYO WAZA - (bogjó vaza) obraná technika.
ATEMI WAZA - technika úderů, drtící technika.
CUKI WAZA - technika přímých úderů.
UCHI WAZA - (uči vaza) technika seků.
GERI WAZA - technika kopů.
UKE WAZA - technika krytů.
KANSETSU WAZA - technika páčení.
NAGE WAZA - technika hodů, porazů.
OSAE WAZA - technika držení.
ZHIME WAZA - (žime vaza) technika škrcení.
UKEMI WAZA - technika pádů.
DACHI WAZA - (dači vaza) technika postojů.
TE WAZA - technika rukou.
ASHI WAZA - (aši vaza) technika nohou.
TACHI WAZA - (tači vaza) techniky ve stoje.
SUWARI WAZA - techniky v kleče.
RENRAKU WAZA - kombinace technik.
JIYU WAZA - (džijů vaza) volné techniky, předem neurčené techniky, volný trénink.
HANMI - postoj, postavení, poločelní postoj (jedna noha vpřed).
MIGI HANMI - pravý postoj.
HIDARI HANMI - levý postoj.
AI HANMI - (aj hanmi) stát ve stejném postoji jako soupeř.
GYAKU HANMI - (gjaku hanmi) stát v opačném postoji než soupeř.
DACHI - (dači) postoj.
SHIZENTAI - (šizentai) přirozený postoj.
KAMAE - bojový střeh.
AYUMI ASHI - (ajumi aši) chůze se střídáním nohou.
SURI ASHI, SURIKOMI ASHI - (suri aši) posun dvěma menšími kroky, bez změny vzájemného postavení nohou.
OKURI ASHI - (okuri aši) druh suri ashi, kdy pohyb začíná zadní noha.
TAI HIRAKI - úhyb částečným obratem.
TAI SABAKI - (taj sabaki) úhyb tělem.
TENKAN - zakročení nohou po oblouku, jeden ze základních pohybů v aikido.
IRIMI TENKAN - krok dopředu (vstup) a kruhové zakročení, jeden ze základních pohybů v aikido.
SHIKKO - (šikó) chůze po kolenou.
UKEMI - pády.
MAE UKEMI - pád vpřed.
YOKO UKEMI - (joko ukemi) pád stranou.
USHIRO UKEMI - (uširo ukemi) pád vzad.
ZENPO UKEMI - pád vpřed na ruce bez kotoulu.
ZENPO KAITEN UKEMI - pád vpřed kotoulem, jiný název pro maeukemi.
KIRI, GIRI - sek, respektive řez mečem.
METSU BUSHI - (metsu buši) - doslova zničení očí, šokový úder mezi soupeřovi oči.
KUZUSHI - (kuzuši) vychýlení soupeře.
KESA GATAME - vrchní obětí, způsob držení soupeře na zemi.
TURIFUNE - tak zvané veslování, průpravné cvičení v aikido.
HIKITE - poloha ruky v nápřahu u boku.
MIZU NAGARE - poloha předloktí jako pro stékající kapku vody.

POVELY.

YOI - (joj) pozor, připravte se.
HAJIME - (hadžime) začněte.
YAME - (jame) přerušte, zastavte cvičení.
MATE - zastavte, stejně jako yame.
MAWATE - otočte se.
DODZO - prosím ve smyslu můžete začít, cvičte.
SUZUKETE - pokračujte.
ICHI, NI, SAN, SHI, GO, ROKU, SHICHI, HACHI, KYU, JU - (ič, ny, san, či, go, roku, šiči, hači, kjů, džů) počítání od jedné do deseti, čtyři lze říct též yon (jon).

Copyright 2012 - 2024

Poslední revize 9.11.2013
Můžete si stáhnout: Směrnice TMK U1 (4/2012), Směrnice TMK 2012- všechny zkusební řády nebo ZŘ Shotokan karate (6/2012)