1. kyu – tmavě hnědý pás

KIHON:

 1. BP: ushiro-geri
 2. BP: ushiro-ura-mawashi-geri
 3. BP: mae-geri/yoko-geri/ushiro-geri (stejnou nohou bez položení)

KIHON-IDO:

 1. ZD ayumi-ashi mae-mawashi-geri ayumi-ashi jodan-mawashi-geri gyaku-tsuky na místě uchi-uke gyaku-tsuki /mawate
 2. ZD ayumi-ashi jodan-mae-geri gyaku-tsuki ushiro-ayumi-ashi (KkD) shuto-uke do (ZD) gyaku-tate-nukite ayumi-ashi jodan-ura-mawashi-ge­ri gyaku-tsuki /mawate
 3. KkD do ZD gyaku-tsuki (na místě) ayumi-ashi gyaku-tsuki ushiro-ayumi-ashi v (KkD) shuto-uke ayumi-ashi shuto-uke
 4. ZK vybere KIHON-IDO kombinace dle vlastního výběru (z kombinací technik předchozích STV KYU)

OYO-IDO: icon

 1. BP: Oi-mae-geri (vrátit nohu zpět) hineri-mawashi-geri suri-ashi yoko-mawashi-u­raken-uchi suri-ashi gyaku-tsuki
 2. BP: Yori-ashi oi-ura-mawashi-geri (kop přední nohou) suri-ashi yoko-mawashi- uraken-uchi gyaku-tsuki
 3. BP: Yori-ashi oi-mai-geri (kop přední nohou) suri-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki
 4. BP: Yori-ashi oi-mae-geri hineri-yoko-ge­ri-kekomi suri-ashi yoko-mawashi-u­raken-uchi gyaku-tsuki
 5. BP: Suri-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki ushiro-yori-ashi soto-uke hineri-mawashi-geri
 6. BP: Suri-ashi yoko-mawashi-u­raken-uchi ushiro-ayumi-ashi soto-uke suri-ashi gyaku-tsuki
 7. BP: Hineri mae-geri (nohu zpět do výchozí pozice) ushiro-geri gyaku-tsuki
 8. BP: Ayumi-ashi ashi-barrai ushiro-geri gyaku-tsuki
 9. BP: Yori-ashi yoko-geri-kekomi suri-ashi gyaku-tsuki

JIYU-IPPON-KUMITE:

Útočník i obránce zahajuje útok z Kamae, před zahájením kombinace vždy hlásí prováděnou techniku. Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).

2× T: BP: ayumi-ashi oi-tsuki jodan
U: BP:
a) 45° ushiro-ayumi-ashi age-uke jodan oi-mawashi-geri chudan gyaku-tsuki chudan
b) stažení přední nohy s hirate-barai výpad s teisho-uchi chudan (obloukový úder)

2× T: BP: ayumi-ashi oi-tsuki chudan
U: BP:
a) yoko-suri-ashi gyaku-tsuki chudan
b) de-ai hineri-mae-geri kopající noha zpět s gedan-barai (blok oi-tsuki) kizami-tsuki jodan

2× T: BP: mae-geri chudan
U: BP:
a) suri-ashi gedan-juji-uke, 45° taisabaki yoko-shuto-uchi jodan
b) ayumi-ashi osa-uke (zakročit za soupeře) mawate (180°) s nagashi-uke gyaku-tsuki chudan

2× T: BP: mawashi-geri jodan
U: BP:
a) yoko-suri-ashi 90°haiwan-uke jodan gyaku-tsuki chudan
b) Stažení přední nohy awase-shuto-uke hineri-mawashi-ge­ri jodan

KATA:

ZK vybere jednu kata z řady kata Heian, Tekki Shodan

SHITEI KATA:

Bassai Dai

TOKUI KATA:

BUNKAI-KATA:

(předvedení bunkai aplikuje zkoušený s vlastním partnerem. Bunkai musí být věrohodná reálnému boji!!)

 1. Předvedení a analýza bunkai kata Bassai Dai
 2. Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z jedné Tokui kata, kterou si vybral k demonstraci

KIME-WAZA:

Zkušební komisař vybere dle svého uvážení techniky z předchozích STV. Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).

Předchozí techniky: 2. KYU (hnědý pás) --- Další techniky: 1. DAN (černý pás)

Copyright 2012 - 2024

Poslední revize 9.11.2013
Můžete si stáhnout: Směrnice TMK U1 (4/2012), Směrnice TMK 2012- všechny zkusební řády nebo ZŘ Shotokan karate (6/2012)