Zkušební řád

SHOTOKAN KARATE‐DO

Technická část zkušebního řádu určuje rozsah znalostí, vyžadovaných na jednotlivé STV Kyu a DAN. Zkušební komisař je oprávněn prověřit cvičence nejen z vědomostí vyžadovaných na příslušný STV, ale i z náplně kteréhokoliv předcházející­ho STV.

Dále může zkušební komisař upřesnit techniky, aplikace a akce, které umožní komplexně zhodnotit jeho předvedený výkon. Upřesňující techniky, aplikace a akce však musí být v souladu s nároky požadovanými na příslušný STV. Zkoušený musí znát (zpaměti) všechny techniky na dané STV Kyu nebo Dan Všeobecný průběh zkoušky STV Kyu a DAN:

a) KIHON:
(technika ‐ zkušební komisař náhodně vybere minimálně 1/3 technik) Každou techniku cvičenec vykonává na povel zkušebního komisaře opakovaně za sebou a s maximální koncentrací do doby, než dá zkušební komisař povel na ukončení cvičení.

b) KIHON IDO:
(základní techniky v kombinacích ‐ zkušební komisař může vybrat určité kombinace minimálně však 2/3)
Každou techniku, resp. kombinaci vykonává cvičenec opakovaně za sebou v jednom směru 5×. Poslední zakončí s KIAI. Po páté technice pokračuje stejnou techniku VZAD 5× do výchozího postavení. (pokud není ve zkušebním řádu jinak např. MAWATE) Takto cvičenec vykoná všechny kombinace technik jdoucí za sebou v daném směru bez zastavení.

c) OYO IDO:
(bojové kamae s technikou v kombinacích ‐ zkušební komisař může vybrat kombinace minimálně však 2/3)
Každou techniku, resp. kombinaci vykonává cvičenec s KAMAE opakovaně za sebou v jednom směru 5×. Poslední zakončí s KIAI. Po páté technice pokračuje a vykoná MAWATE a pokračuje 5× do výchozího postoje. Takto cvičenec vykoná všechny kombinace technik jdoucí za sebou v daném směru bez zastavení.

d) KUMITE:
(řízená nebo volná forma techniky ve dvojicích ‐ zkušební komisař vybere minimálně 1/3 kombinací)
Každou útočnou i obranou techniku a kombinaci vykonávají cvičenci 5×. S maximálním nasazením.

e) KATA:
(forma technik proti fiktivnímu soupeři)
Cvičenec zacvičí danou kata z výběru KIHON, SHITEI nebo TOKUI dle směru a stylu.

Copyright 2012 - 2022

Poslední revize 9.11.2013
Můžete si stáhnout: Směrnice TMK U1 (4/2012), Směrnice TMK 2012- všechny zkusební řády nebo ZŘ Shotokan karate (6/2012)