5. kyu – světle fialový pás

KIHON: icon

 1. HD: chudan-kakiwake-uke mae-geri sanbon-tsuki (kombinace z jion)
 2. HD: awase-tsuki
 3. HD do ZD yama-tsuki
 4. HD: ushiro-geri
 5. HD do NaD: morote-keito-uke / morote-tensho-tsuki (obouma rukama zároveň)
 6. HD do ZD: soto-mawashi-haito-uchi / uchi-mawashi-haito-uchi (stejnou oi-rukou)

KIHON-IDO: icon

 1. FD ayumi-ashi oi-tsuki / mawate
 2. ZD ayumi-ashi oi-tsuki chudan-gyaku-tsuki ushiro-ayumi-ashi gedan-barai ayumi-ashi chudan-oi-tsuki
 3. ZD ushiro-ayumi-ashi age-uke ren-tsuki (možno provádět i ve směru vpřed nebo mawate)
 4. ZD ushiro-ayumi-ashi age-uke hineri mae-geri (stáhnout nohu zpět) gyaku-tsuki
 5. ZD ayumi-ashi soto-uke do (KiD) yoko-empi a tate-uraken-uchi zpět do (ZD) gyaku-tsuki
 6. ZD ushiro-ayumi-ashi uchi-uke mae-ashi-geri gyaku-tsuki (kop přední nohou)
 7. KkD ayumi-ashi shuto-uke do ZD soto-mawashi-uchi
 8. KkD ushiro-ayumi-ashi shuto-uke mae-mawashi-geri do ZD gyaku-tsuki / mawate
 9. KkD ushiro-ayumi-ashi morote-uke do ZD ren-tsuki
 10. ZD mae-geri jodan (vrátit kopající nohu zpět) chudan mawashi-geri / mawate
 11. ZD ayumi-ashi mawashi-geri gyaku-tsuki / mawate
 12. KiD chudan yoko-geri-kekomi yoko-empi-uchi yoko-uraken-uchi (3 × na každou stranu)
 13. ZD ayumi-ashi ushiro-geri / mawate

OYO-IDO: icon

 1. BP: suri-ashi kizami-tsuki
 2. BP: suri-ashi gyaku-tsuki
 3. BP: suri-ashi yoko-mawashi-u­raken-uchi
 4. BP: hineri mae-geri
 5. BP: hineri mawashi-geri

KIHON-IPPON-KUMITE: icon

Útočník zahajuje útok ze ZD, před zahájením kombinace vždy hlásí prováděnou techniku. Obránce začíná z HD. Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).

2× T: ZD: ayumi-ashi oi-tsuki jodan (migi)
U:
a) HD: úkrok zpět do ZD age-uke gyaku-tsuki (hidari);
b) HD: úkrok zpět 45° do KkD tate-shuto-uke (nápřah na soto-mawashi-shu­to-uchi)/ přešlap do ZD soto-mawashi-shu­to-uchi jodan (hidari)

2× T: ZD: ayumi-ashi oi-tsuki chudan (migi)
U:
a) HD: úkrok zpět do ZD (opačný postoj) soto-ude-uke gyaku-tsuki (hidari);
b) HD: úkrok zpět do ZD (stejný postoj) soto-uke (migi) překrok do KiD yoko-empi-uchi

2× T: ZD: ayumi-ashi mae-geri chudan (migi)
U:
a) HD: úkrok zpět do ZD gedan-barai gyaku-tsuki (hidari);
b) HD: úkrok zpět do ZD gyaku-gedan-barai kizami-tsuki jodan gyaku-tsuki
chudan (hidari)

2× T: ZD: ayumi-ashi yoko-geri-kekomi chudan (migi)
U:
a) HD: úkrok zpět 45° (otočením na jedné noze) do ZD soto-ude-uke chudan gyaku-tsuki chudan (hidari);
b) HD: úkrok zpět do FD chudan-haiwan-uke (hidari) překrok do ZDgyaku-soto-ha­ito-uchi jodan (hidari)

KATA:

Znaky katy:
japonské znaky

Embusen katy:
embusen

BUNKAI-KATA:

(obránce určí útočnikovi útok a pásmo Předvede 1× kombinaci pomalu a poté předvede kombinaci 1× naplno)

 1. Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z kata Heian Yondan
 2. Analýza min 3 sekvencí z druhé předvedené kata dle výběru ZK

KIME WAZA:

Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi)
5× ZD/: gyaku-tsuki chudan
5× ZD/: mae-geri chudan

Videa:

Kata:

Bunkai:

Předchozí techniky: 6. KYU (zelený pás) --- Další techniky: 4. KYU (fialový pás)

Copyright 2012 - 2022

Poslední revize 9.11.2013
Můžete si stáhnout: Směrnice TMK U1 (4/2012), Směrnice TMK 2012- všechny zkusební řády nebo ZŘ Shotokan karate (6/2012)