6. kyu – zelený pás

KIHON: icon

 1. HD: (tate)age-empi-uchi
 2. HD: jodan-mawashi-empi-uchi
 3. HD: jodan-kosa-uke
 4. HD: tate-shuto-uke ren-tsuki
 5. TD: jodan-haiwan-uke a soto-tetcui-uchi (gyaku rukou)
 6. HD: mawashi-geri
 7. ZD: chudan-gyaku-tsuki, jodan-kizami-tsuki (práce boků)

KIHON-IDO: icon

(všechny kombinace je možné dělat v chůzi vpřed a vzad)

 1. ZD (ushiro)-ayumi-ashi gyaku-sanbon-tsuki (gyaku-kizami-gy­aku)
 2. ZD (ushiro)-ayumi-ashi age-uke gyaku-tsuki soto-uke (možná výměna bloků)
 3. ZD (ushiro)-ayumi-ashi soto-uke gyaku rukou uchi-uke soto-uke
 4. ZD (ushiro)-ayumi-ashi gedan-barai oi-rukou uchi-uke gyaku-tsuki
 5. ZD (ushiro)-ayumi-ashi gedan-barai hineri (zadní nohou) mae-geri (kopající noha zpět do ZD)
 6. ZD (ushiro)-ayumi-ashi gyaku-tsuki uchi-uke gyaku-tsuki
 7. KkD (ushiro)-ayumi-ashi shuto-uke překrok do ZK osae-uke gyaku-tate-nukite
 8. KkD (ushiro)-ayumi-ashi uchi-uke gyaku-tsuki
 9. ZD hineri mae-geri gyaku-tsuki (chudan kamae te)
 10. KiD chudan yoko-geri-keage tate-uraken-uchi (3 × na každou stranu)
 11. KiD chudan yoko-geri-kekomi / yoko-empi-uchi (3 × na každou stranu)

SANBON KUMITE: icon

Útočník zahajuje útok v ZD, před zahájením kombinace vždy hlásí pořadí technik. Např. jodan, chudan, mae-geri. Obránce začíná z HD. Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).

T: ZD ayumi-ashi oi-tsuki jodan, ayumi-ashi oi-tsuki chudan, ayumi-ashi maegeri chudan
U: ZD ushiro-ayumi-ashi age-uke, ushiro-ayumi-ashi soto-uke, ushiro-ayumi-ashi gedan-barai gyaku-tsuki

T: ZD ayumi-ashi oi-tsuki jodan, ayumi-ashi oi-tsuki chudan, ayumi-ashi maegeri chudan
U: ZD ushiro-ayumi-ashi age-uke, ushiro-ayumi-ashi uchi-uke, ushiro-ayumi-ashi gyaku gedan-barai (stejnou rukou jako uchi-uke) kizami-tsuki gyaku-tsuki

T: ZD v: oi-tsuki jodan/ oi-tsuki chudan/ maegeri chudan
U: KkD ushiro-ayumi-ashi jodan haiwan-morote-uke, ushiro-ayumi-ashi morote-uchi- ude-uke, ushiro-ayumi-ashi sukui-uke překrok do ZK: gyaku-tsuki

KATA:

Znaky katy:
japonské znaky

Embusen katy:
embusen

BUNKAI:

Heian Sandan – názorné vysvětlení alespoň 4 kombinací technik

Videa:

Kata:

Videa kata heian sandan

Bunkai:

Předchozí techniky: 7. KYU (žlutý pás) --- Další techniky: 5. KYU (fialový pás)

Copyright 2012 - 2023

Poslední revize 9.11.2013
Můžete si stáhnout: Směrnice TMK U1 (4/2012), Směrnice TMK 2012- všechny zkusební řády nebo ZŘ Shotokan karate (6/2012)